Beschreven vun de Raß

De Spinone Italiano warrt vun den FCI (Fédération Cynologique Internationale) ünner de Nummer 165 in de Grupp 7 (Vörstehhunnen) föhrt un daar in de Ünnergrupp 1.3 Kontinentale Vörstehhunnen, Aart »Griffon« (De amtliche Standard vun de Raß op Inglisch orrer op Hoogdüütsch). Sien Heimat is Italien.

WO HE UTSEHEN SCHULL

Röden warrt 65 bit 70 cm groot un weegt twüschen 32 un 37 kg. Teven warrt 58 bit 65 cm groot un weegt 28 bit 30 kg.
De Klöören, de tolaten sünd: witt (meest as Creme), witt mit orangen Placken, witt/orange-plackerig, witt/orange-plackerig mit orangen Placken, bruun-plackerig, bruun-plackerig mit brunen Placken un witt mit brunen Placken.
      Dat Hoor is ruuch, 4 bit 6 cm lang, an'n Lief deit dat dicht anlegen. An'n Kopp un de Behangen is dat Hoor kötter. De Spinone Italiano hett en strammen Lief. Mit sien langen Behangen un langen Baart seiht he mitünner en beten eernst ut. Je na de Klöör vun't Fell sünd de Ogen ocker orrer hebbt den Klöör vun Bernsteen.
      De Steert warrt in de mehrsten Länners (to'n Bispill ok in Italien un in Amerika) – as dat bi'n Jachthund nu eens so is – up en Läng vun üm un bi 15 bit 25 cm kupeert. (In Düütschland, Sweden, Dänemark un Holland warrt de Steert nich mihr kupeert.) He warrt deep orrer waagrecht dragen; wenn de Hund opreegt is, ok mol en beten hööger.

DE SPINONE AS EN GEBRUUKSHUND

As Jachthund warrt he in Italien un in Amerika mehrstendeels för de Jacht op Nedderwild bruukt. He is en wunnerbaarn Vörsteh- und Apporteerhund. He is nich bang för't koole Water orrer Doorns. Bi't Jagen is he jümmer sinnig – dat seiht meest en beten dröötelig ut – aver besünners akraat. Ok hett de Spinone en ganz egen Aart to Lopen: en gauen Trab mit af un an mol en Galoppsprung. Daarüm is he aver ok en utermaten gedürigen Jager.
      Dat is aver jüst dit sinnige Aart bi't Stövern, de de Ursaak is, dat hütendaags sogaar in Italien mehrstendeels Hunnen bruukt warrn, de rischer jagen doot (t. B. Spaniels).
      Ofschoonst de Spinone en reinen Jachtgebruukshund is, kann he natüürli ok in de Familie halen warrn, wenn he gaud utbillt wardt, orig bewegt warrt un noog to doon kriggt. To frömme Lüüd is he jümmers fründli un ni nich booshaftig. Ofschoonst he egentli keen Wachhund is, deit he gaud oppassen, un wegen sien depe Stimm hebbt de mehrsten Lüüd ok orig Respekt för em.
      As de Spinone en so utermaten sinnig Gemööt hett, kannst em ok as en Begleedhund bruken, un sogoor as en Hund för blinde un behinnerte Lüüd un as Therapiehund warrt he insett. So maakt se dat hütendaags in Amerika geern. Un wieldat he – as en boren Jachthund – en besünners fiene Nääs hett, warrt he af un an ok as Rettungshund utbildt.

SOSCHALISEERN & UTBILDEN

In’t Welpenöller schull de Spinone gaud soschaliseert warrn: Noch in de Schuul vun sien Hunnenfamilie mutt he frömme Lüüd drapen un so veel as mööglich niege Situaschoon' kennen lehren. Bi sien niegen Besitter lehrnt he denn – t. B. in en Speelgrupp för Welpen – wo he mit frömmen Minschen un Hunnen ümgahn schall.
Bi't Utbilden vun den Spinone mutt en konsequent un gedüürig wesen, togliek aver besünners sachtmödig un behott. In'n Vergliek mit tradischonellen düütschen Jachthundrassen – t. B. de Düütsch Drahthoor – mutt he woll as en beten zipp beteken warrn.

WO HE HOLEN WARRN SCHULL

De Spinone schull nich orrer bloots korte Tied in'n Zwinger spert warrn, wieldat he engen Kontakt to sien Besitter söcht un em geern överall hin nalopen deit. He is dankbaar för jedet Straken, föddert dat aver ok geern mol vun sien Baas.

Impressum  |  Disclaimer  |  Login