Süken bi'n Hund

Ik will op disse Siet kort op dat Thema Süken ingahn. Dat schall ok keen vullstänniger Överblick warrn; ik meen aver, dat een vun en poor Süken wat weten schull, wenn een sik en Spinone kopen will:
Cerebellar Ataxia (CA) – Zerebellare Ataxie orrer Ataxie vun' Lüttbregen
Hüftgelenksdysplasie (HD)
Lose Ogenlider
Ohreninfekschon'

Cerebellar Ataxia (CA) –
Zerebellare Ataxie orrer Ataxie vun' Lüttbregen bi Hunnen

Dat is noch goor nich lang dat bi de Raß Spinone Italiano Fäll vun de Arvsüük CA bekannt worrn sünd.
Disse neuroloogsche Süük deit bi jungen Hunnen (mit üm un bi 4–6 Maanden) uptreden un se kann nich kureert warrn – mit üm un bi 11–12 Maanden mööt de Deerten inslöpert warrn, wieldat se ehr Bewegen nich mehr kuntrulleeren köönt. Sowiet een dat betlang weet, düden de neuroloogschen Teken op en Süük vun't Zerebellum (Kleinhirn). De buteren Symptome, de mit de Tied jümmer slimmer warrn, sünd överdrieven Bewegen, Stulzeern, allgemeene Ataxie un en kippeliger Gang. Anner Teken vun en Süük vun' Bregen, as to'n Bispill Verhaltensstörungen, Anfäll, Swäck orrer Paralyse vun Schädelnerven treden nich up. Vun den Symptomen kann een twaars teemlich säker seggen, dat sik dat um en Zerebellare Ataxie hanneln mutt; för en säkere Diagnose warrt aver en Autopsie un en Ünnersöken vun Bregengeweev bruukt.
Betlang sünd bi'n Spinone Italiano 22 Fäll vun CA bekannt worrn. Allns düdt daarop hen, dat CA ursprünglich up eene enkelte Familienlinie torüchföhrt warrn kann. De Hunnen, vun den bekannt is, dat se CA-krank weern, hebbt op beiden Sieden vun'n Stammboom en mit Naam bekannten CA-Överdreger hatt. Dat heet, dat Welpen, de CA-Överdreger in'n Stammboom hebbt, sülbens Överdreger warrn köönt, sünner dat wat daarop hindüden deit, dat se CA-krank sünd. To en Utbreken vun CA kummt dat bloots, wenn beide Öllern vun CA-Överdregern afstammen. Daarbi kann't passeern, dat nich een vun de Welpen CA-krank warrt orrer bloots en poor ut den Worp un de annern sund blieben. All disse Welpen sünd tominst mögliche CA-Överdreger. As dat betlang keen Weg gifft, t. B. mit en Bloottest natowiesen, dat en Hund en CA-Överdreger is, mutt versöökt warrn, de Stammbööm nipp un nau to ünnersöken un ganz besünners akraat to tüchten, un so de Süük ut de Rass ruuttokregen.
As de mehrsten Fäll vun CA in Grootbitannien updükert sünd, is daar all en Tuchtkuntrollplan upstellt worrn. De schall hölpen, dat Risiko vun en Överdregen to reduzeern. Mihr Informaschoon' över CA un en List mit den bekannten Överdregern finnt sik up den Sieden vun'n Italian Spinone Club of Great Britain ünner:
http://www.spinone.doglovers.co.uk/Health/cataxia.htm.
Butendem schull elkeen Tüchter vun Spinoni de CA-Problematik verklaren könen un wat bi't Tüchten an dacht warrn mutt. Man een Sak dröff een ok nich vergeten: Ehr dat nich en CA-Test gifft, kann een nich weten, dat en Spinone nu 100 % CA-frie is. Allens, wat een seggen kann, is, dat in en Tuchtlinie betlang CA uptreden is orrer nich. Intüschen liggen de bekannten Överdreger leider faken so wiet in den Stammbööm torüch, dat se in den offiziellen Papeeren nich mehr updükern. Jeedeen, de mit den Gedanken speelt, mit Spinoni to tüchten, schull sik intensiv mit CA befatten. Dat is för dat Sundholen vun de hele Rass besünners wichtig.
Bi allen Fragen to CA, besünners Fragen to Stammbööm un bi Tuchtfragen bütt Fru Cristiana Hill, CA-Koordinatorin vun den Italian Spinone Club of Great Britain ehr Hölp an. Se kann per E-Mail (up Inglisch) kuntakteert warrn: philip.hill50@ntlworld.com
Ik will mi hier ok ganz besünners för dit Anbott bedanken!

Hüftgelenksdysplasie (HD)

As bi veelen annern groten Hunnenrassen gifft dat ok bi'n Spinone Italiano Hunnen mit Hüftgelenksdysplasie (HD). Bi HD mutt een darvon utgahn, dat sik dat meisttieds um en arfliche Süük hanneln deit; ut dissen Grund sünd Röntgenbillers ganz besünners wichtig. Darum schull man sik op jeden Fall vun' Tüchter de HD-Ergevnisse vun de Öllerndeerten wiesen laten.
In Düütschland dröff mit Hunnen tücht warrn, de HD-A (frie) und HD-B (Övergangsform) hebbt, un wenn en vun de Öllerndeerten HD-C (lichte HD) hett, mutt dat anner HD-A hebben.

Lose Ogenleders

Spinoni mit losen Ogenleders gifft dat tämlich oft. Dat wöör woll en beten övertdrieven, glieks vun Ektropium zu schnacken, aver sonnee rauden Ogen mit hängenden ünnern Ogenleders sünd besünners bi Jagdhunnen gar nicht gaud. Fixnell hat de Hund Grassamen, Blütenstaub orrer annnere Fremdkörpers in de Ogen. Un dat kann sik denn fix entzünnen. Lose Ogenleders bi'n Wölpen köönnt sik twars later noch verwassen, köönnt aver ok so bleven. An besten is dat darüm, glieks bi dat Utsöken von Wölpen op gaude Ogen optopassen.

Ohren

Jüst as Hunnen vun annern Rassen mit langen Behängen mutt ok de Spinone ümmer wedder mol de Ohren putzt kregen, sunst gifft dat Infekschoon' vun de anstauten Hitt. An besten warrdt all de Wölp daran wöönt, dat he sien Ohren putzt kriggt (besünners gaud geiht dat mit Baby-Fuchtdökers) un af un an ok Hoor ut den Gehörgang utreten warrdt, wenn de Överhand nehmen.
Impressum  |  Disclaimer  |  Login